Nasi lekarze

Start    |  Nasi Lekarze

dr Paweł Piesiak

pulmonolog

dr n. med. Paweł Piesiak

Specjalista chorób płuc z 20 letnim doświadczeniem w pulmonologii klinicznej i ambulatoryjnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem szerokiego spektrum schorzeń układu oddechowego.

Obecnie kierownik Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc z Pododdziałem Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

kontakt@pulmomedica.pl
ul. Gliniana 32-34, gabinet 1A
50-525 Wrocław
Specjalizacja

Choroby wewnętrzne
Choroby płuc

Członkowstwo

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Europejskie Towarzystwo Oddechowe
(European Respiratory Society)

Godziny przyjęć
Czwartek
16:00-19:00

O mnie

Jestem specjalistą chorób płuc. Mam prawie 20 letnie doświadczenie w pulmonologii klinicznej i ambulatoryjnej. Przez 15 lat pracowałem w Klinice Pulmonologii i Nowotworów Płuc Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu początkowo jako asystent a następnie po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych jako adiunkt. Przez te lata łączyłem pracę dydaktyczną, naukową oraz kliniczną. Kierowałem Pracownią Badań Czynnościowych Płuc. Obecnie pełnię funkcję kierownika Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc z Pododdziałem Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Prowadzę też od lat Pracownię Polisomnograficzną w Laboratorium Snu przy Poradni Pulmonologicznej. Od wielu lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (European Respiratory Society). Odbyłem liczne kursy z zakresu endoskopii pulmonologicznej oraz diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu.

Jestem autorem oraz współautorem wielu fachowych publikacji oraz doniesień kongresowych z dziedziny chorób płuc. Moje zainteresowania dotyczą szerokiego spektrum chorób płuc a zwłaszcza niewydolności oddychania, zespołu bezdechu śródsennego, chorób śródmiąższowych i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Wykształcenie

1993 – Ukończenie Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu

1994-2019 – Adiunkt w Klinice Pulmonologii i Nowotworów Płuc Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Od 2019 – Kierownik Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc z Pododdziałem Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Zainteresowania naukowe

Jestem autorem oraz współautorem wielu fachowych publikacji oraz doniesień kongresowych z dziedziny chorób płuc. Moje zainteresowania dotyczą szerokiego spektrum chorób płuc a zwłaszcza niewydolności oddychania, zespołu bezdechu śródsennego, chorób śródmiąższowych i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Publikacje

 • Analiza wybranych subpopulacji limfocytów z popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych w leczonej i nieleczonej sarkoidozie. [AUT.] PIESIAK PAWEŁ. 160 k. ryc. bibliogr. 150 poz. Wrocław 2002.
 • Bronchial hyper-responsiveness, subepithelial fibrosis, and transforming growth factor-β1 expression in patients with long-standing and recently diagnosed asthma. [AUT.] ANETA TOMKOWICZ, MARIA KRAUS-FILARSKA, JULIA BAR, JERZY RABCZYŃSKI, MICHAŁ JELEŃ, PAWEŁ PIESIAK, ANDRZEJ FAL, BERNARD PANASZEK. Arch.Immunol.Ther.Exp. 2008 Vol.56 no.6 s.401-408, ryc. bibliogr. 31 poz. summ.
 • Cyclin A and cyclin E expression in resected non-small cell lung cancer stage I-IIIA. [AUT.] MONIKA KOSACKA, PAWEŁ PIESIAK, IRENA PORĘBSKA, ANNA KORZENIEWSKA, TOMASZ DYŁA, RENATA JANKOWSKA. In Vivo 2009 Vol.23 no.4 s.519-526.
 • The role of metalloproteinases in the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease. [AUT.] PAWEŁ PIESIAK, MARIA KRAUS-FILARSKA, MONIKA KOSACKA, EWA PASSOWICZ-MUSZYŃSKA. Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.3 s.303-309, tab. bibliogr. 62 poz. streszcz. summ.
 • Galectin-3 and cyclin D1 expression in non-small cell lung cancer. [AUT.] MONIKA KOSACKA, PAWEŁ PIESIAK, ANETA KOWAL, MARCIN GOŁECKI, RENATA JANKOWSKA. J.Exp.Clin.Cancer Res. 2011 Vol.30 poz.101, ryc. tab. bibliogr. 32 poz. summ.
 • Efficacy of noninvasive mechanical ventilation in obese patients with chronic respiratory failure. [AUT.] P[AWEŁ] PIESIAK, A[NNA] BRZECKA, M[ONIKA] KOSACKA, R[ENATA] JANKOWSKA. Adv.Exp.Med.Biol. 2013 Vol.788: Neurobiology of respiration s.167-173, bibliogr. 24 poz. summ. DOI: 10.1007/978-94-007-6627-3_25
 • Hypoxemia during bilevel positive airway pressure treatment in patients with obstructive sleep apnea syndrome and chronic respiratory insufficiency. [AUT.] ANNA BRZECKA, PAWEŁ PIESIAK, MONIKA KOSACKA, RENATA JANKOWSKA. Adv.Exp.Med.Biol. 2013 Vol.755: Respiratory regulation – clinical advances s.117-123, tab. bibliogr. 27 poz. summ. DOI: 10.1007/978-94-007-4546-9_16
 • Pulmonary function impairment in patients undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation. [AUT.] PAWEŁ PIESIAK, EWA GORCZYŃSKA, ANNA BRZECKA, MONIKA KOSACKA, RENATA JANKOWSKA. Adv.Exp.Med.Biol. 2013 Vol.755: Respiratory regulation – clinical advances s.143-148, ryc. tab. bibliogr. 23 poz. summ. DOI: 10.1007/978-94-007-4546-9_19
 • Correlations between osteoprotegerin serum levels and body composition parameters in patients with sleep apnea syndrome and the possible influence on cardiovascular risk. [AUT.] M[ONIKA] KOSACKA, P[AWEŁ] PIESIAK, I[RENA] PORĘBSKA, R[ENATA] JANKOWSKA. Rev.Port.Pneumol. 2015 Vol.21 no.5 s.239-244, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. summ. DOI: 10.1016/j.rppnen.2015.01.002
 • Efficacy of noninvasive volume targeted ventilation in patients with chronic respiratory failure due to kyphoscoliosis. [AUT.] P[AWEŁ] PIESIAK, A[NNA] BRZECKA, M[ONIKA] KOSACKA, R[ENATA] JANKOWSKA. Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.838: Neuroscience and respiration. Vol.7: Allergens and airway hyperreactivity s.53-58, bibliogr. 19 poz. summ. DOI: 10.1007/5584_2014_68
 • Nocturnal parasympathetic modulation of heart rate in obesity-hypoventilation patients. [AUT.] A[NNA] BRZECKA, M[AGDALENA] PAWELEC-WINIARZ, A. TEPLICKI, P[AWEŁ] PIESIAK, R[ENATA] JANKOWSKA. Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.832: Neuroscience and respiration. Vol.1: Oxidative stress and cardiorespiratory function s.51-57, bibliogr. 23 poz. summ. DOI: 10.1007/5584_2014_3
 • Soluble ligand CD40 and uric acid as markers of atheromatosis in patients with obstructive sleep apnea. [AUT.] M[ONIKA] KOSACKA, A[NNA] BRZECKA, P[AWEŁ] PIESIAK, A[NNA] KORZENIEWSKA, R[ENATA] JANKOWSKA. Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.839: Neuroscience and respiration. Vol.8: Inflammatory disorders s.55-60, bibliogr. 25 poz. summ. DOI: 10.1007/5584_2014_44
 • Carotid body resection for sympathetic modulation in systolic heart failure: results from first-in-man study. [AUT.] PIOTR NIEWIŃSKI, DARIUSZ JANCZAK, ARTUR RUCIŃSKI, STANISŁAW TUBEK, ZOAR J. ENGELMAN, PAWEŁ PIESIAK, PRZEMYSŁAW JAŹWIEC, WALDEMAR BANASIAK, MARAT FUDIM, PAUL A. SOBOTKA, SHAHROKH JAVAHERI, EMMA C.J. HART, JULIAN F.R. PATON, PIOTR PONIKOWSKI. Eur.J.Heart Fail. 2017 Vol.19 no.3 s.391-400, ryc. tab. bibliogr. 38 poz. summ. DOI: 10.1002/ejhf.641
 • Genotyping of Pneumocystis jirovecii in colonized patients with various pulmonary diseases. [AUT.] MAGDALENA SOKULSKA, MARTA KICIA, MARIA WESOŁOWSKA, PAWEŁ PIESIAK, ANETA KOWAL, MARIA LUISA LOBO, ŻANETA KOPACZ, ANDRZEJ B. HENDRICH, OLGA MATOS. Med.Mycol. 2018 Vol.56 no.7 s.809-815, tab. bibliogr. 43 poz. summ. DOI: 10.1093/mmy/myx121
 • Prevalence and genotyping of Pneumocystis jirovecii in renal transplant recipients – preliminary report. [AUT.] MAGDALENA SZYDŁOWICZ, KATARZYNA JAKUSZKO, ANNA SZYMCZAK, PAWEŁ PIESIAK, ANETA KOWAL, ŻANETA KOPACZ, MARIA WESOŁOWSKA, MARIA LUISA LOBO, OLGA MATOS, ANDRZEJ B. HENDRICH, MARTA KICIA. Parasitol.Res. 2019 Vol.118 no.1 s.181-189, tab. bibliogr. 47 poz. summ. DOI: 10.1007/s00436-018-6131-0
 • Symptomatic respiratory Encephalitozoon cuniculi infection in renal transplant recipients. [AUT.] MARTA KICIA, MAGDALENA SZYDŁOWICZ, KAMIL CEBULSKI, KATARZYNA JAKUSZKO, PAWEŁ PIESIAK, ANETA KOWAL, BOHUMIL SAK, MAGDALENA KRAJEWSKA, ANDRZEJ B. HENDRICH, MARTIN KVAC, ŻANETA KOPACZ. Int.J.Infect.Dis. 2019 Vol.79 s.21-25, tab. bibliogr. summ. DOI: 10.1016/j.ijid.2018.10.016
 • Cryptosporidium baileyi pulmonary infection in immunocompetent woman with benign neoplasm [research letter]. [AUT. KORESP.] ŻANETA KOPACZ, [AUT.] MARTIN KVAC, PAWEŁ PIESIAK, MAGDALENA SZYDŁOWICZ, ANDRZEJ B. HENDRICH, BOHUMIL SAK, JOHN MCEVOY, MARTA KICIA. Emerg.Infect.Dis. 2020 Vol.26 no.8 s.1958-1961, ryc. bibliogr. 10 poz. summ. DOI: 10.3201/eid2608.201117
 • Pulmonary rehabilitation in interstitial lung diseases: a review of the literature. [AUT.] KRZYSZTOF WYTRYCHOWSKI, ANNA HANS-WYTRYCHOWSKA, PAWEŁ PIESIAK, MARTA MAJEWSKA-PULSAKOWSKA, KRYSTYNA ROŻEK-PIECHURA. Adv.Clin.Exp.Med. 2020 Vol.29 no.2 s.257-264, bibliogr. 42 poz. summ. DOI: 10.17219/acem/115238
 • Tłuszczowe zapalenie płuc(Lipoid pneumonia). [AUT.] PAWEŁ PIESIAK, RENATA MOŚ-ANTKOWIAK. Wiad.Lek. 1998 T.51 nr 3-4 s.186-189, bibliogr. 11 poz. streszcz. summ.
 • Kamica pęcherzyków płucnych u chorej z kamicą układu moczowego i żółciowego(Pulmonary alveolar microlithiasis coexisting with chole- and urolithiasis). [AUT.] PAWEŁ PIESIAK, KAMILLA KASIBOWSKA-KUŹNIAR, RENATA JANKOWSKA. Pneumonol.Alergol.Pol. 2001 T.69 nr 5-6 s.285-289, 1 k. tabl. ryc. bibliogr. 9 poz. summ.
 • Rytm wydzielania malatoniny w zespole obturacyjnego bezdechu śródsennego(Rhythm of melatonin excretion in obsteuctive sleep apnea syndrome). [AUT.] ANNA BRZECKA, PAWEŁ PIESIAK, ELŻBIETA ZARĘBA-BOGDAŁ, GABRIELA ZIERKIEWICZ, ZDZISŁAW PLAMIENIAK. Pneumonol.Alergol.Pol. 2001 T.69 nr 11-12 s.650-654, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. summ.
 • Stężenia neopteryny w surowicy i popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych u chorych na astmę oskrzelową (doniesienie wstępne)(Serum and bronchoalveolar lavage fluid neopterin levels in patients with bronchial asthma (preliminary report)). [AUT.] EWA PASSOWICZ-MUSZYŃSKA, MARYLA KRASNOWSKA, RENATA JANKOWSKA, PAWEŁ PIESIAK. Pol.Merkur.Lek. 2003 T.14 nr 79 s.28-30, tab. bibliogr. 24 poz. streszcz. summ.
 • Analiza VEGF i IL-8 w popłuczynach oskrzelikowo-pęcherzykowych i surowicy pacjentów chorych na sarkoidozę(VEGF and Il-8 analysis in BALF and sera of patients with sarcoidosis). [AUT.] IRENA PORĘBSKA, RENATA JANKOWSKA, PAWEŁ PIESIAK, TOMASZ DYŁA, WOJCIECH SZELIGA. Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.4 s.555-560, ryc. tab. bibliogr. 23 poz. streszcz. summ.
 • Ocena przydatności różnych metod diagnostycznych w różnicowaniu chorób śródmiąższowych płuc(The evaluation of the value of different diagnostic precedures in the differential diagnosis of diffuse parenchymal lung diseases). [AUT.] PAWEŁ PIESIAK, RENATA JANKOWSKA, MARCIN GOŁECKI, EWA PASSOWICZ-MUSZYŃSKA, MAREK SĄSIADEK. Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.6 s.939-944, tab. bibliogr. 17 poz. streszcz. abstr.
 • Równoległa ocena dwóch kwestionariuszy jakości życia u chorych z zespołem bezdechu śródsennego(Comparative validation of two health-related quality of life questionnaires in patients with sleep apnea). [AUT.] KAMILLA KASIBOWSKA-KUŹNIAR, RENATA JANKOWSKA, TOMASZ KUŹNIAR, ANNA BRZECKA, PAWEŁ PIESIAK, JEROME ZWIERZYCKI. Wiad.Lek. 2004 T.57 nr 5-6 s.229-232, tab. bibliogr. 14 poz. streszcz. summ.
 • Tracheobronchopathia osteochondroplastica – case report. [AUT.] PAWEŁ PIESIAK, IRENA PORĘBSKA, RENATA JANKOWSKA, JULIA BAR, BEATA MUSZCZYŃSKA-BERNHARD. Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.6 s.1327-1330, ryc. bibliogr. 12 poz. streszcz. summ.
 • Wyniki leczenia zaburzeń oddechowych podczas snu metodą ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych u chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego ze współistniejącą przewlekłą obturacyjną chorobą płuc(The results of treatment of sleep disordered breathing with continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea patients with concomitant chronic obstructive pulmonary disease). [AUT.] ANNA BRZECKA, PAWEŁ PIESIAK, MONIKA KOSACKA, KAMILLA KASIBOWSKA-KUŹNIAR, RENATA JANKOWSKA. Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.2B s.43-49, tab. bibliogr. 20 poz. streszcz. summ, XVI Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society oraz ERS School Seminar „Non-invasive mechanical ventilation in COPD – current concepts”. Szklarska Poręba, 13-16 stycznia 2005 r.
 • Lung volumes, airflow limitations, and the level of arterial oxygen saturation during sleep in obstructive sleep apnea patients. [AUT.] ANNA BRZECKA, PAWEŁ PIESIAK, MONIKA KOSACKA, RENATA JANKOWSKA. Biocybern.Biomed.Eng. 2006 Vol.26 no.2 s.39-51, tab. bibliogr. 33 poz. summ.
 • Zmiany w populacji limfocytów w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych u chorych z poprawą kliniczną sarkoidozy(Changes in the percentage of activated lymphocytes in bronchoalveolar lavage fluid in patients with clinical improvement of sarcoidosis). [AUT.] PAWEŁ PIESIAK, RENATA JANKOWSKA, EWA PASSOWICZ-MUSZYŃSKA. Wiad.Lek. 2006 T.59 nr 9/10 s.644-648, ryc. tab. bibliogr. 17 poz. streszcz. summ.
 • Przewlekły kaszel – trzy najczęstsze przyczyny(Chronic cough – three most common cases). [AUT.] PAWEŁ PIESIAK, MONIKA KOSACKA. Współcz.Alergol.Info 2007 T.2 nr 5-6 s.196-201, ryc. bibliogr. 27 poz. streszcz. summ.
 • Przypadek samoistnej guzkowej postaci amyloidozy płuc ze złogami amyloidu z łańcuchów lekkich kappa(A case of kappa L-chain primary nodular lung amyloidosis). [AUT.] MONIKA KOSACKA, RENATA WOJTALA, PAWEŁ PIESIAK, EWA PASSOWICZ-MUSZYŃSKA, RENATA JANKOWSKA. Pol.Merkur.Lek. 2008 T.25 nr 150 s.516-518, ryc. bibliogr. 16 poz. streszcz. summ.
 • Zarostowe zapalenie oskrzelików w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów(Bronchiolitis obliterans complicating rheumatoid arthritis). [AUT.] PAWEŁ PIESIAK, MONIKA KOSACKA, RENATA JANKOWSKA. Reumatologia 2008 Vol.46 nr 6 s.384-387, ryc. bibliogr. 11 poz. streszcz. summ.
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc a choroby układu sercowo-naczyniowego(Chronic obstructive pulmonary disease and cardiovascular diseases). [AUT.] EWA PASSOWICZ-MUSZYŃSKA, ANNA GOSTKOWSKA-MALEC, RENATA JANKOWSKA, PAWEŁ PIESIAK. Pneumonol.Alergol.Pol. 2010 T.78 nr 1 s.28-32, bibliogr. 43 poz. streszcz. summ.
 • Wiedza żywieniowa oraz wybrane elementy stylu życia otyłych osób z rozpoznanym obturacyjnym bezdechem w czasie snu(Nutritional knowledge and lifestyle of obese patients with diagnosed obturative sleep apnea). [AUT.] MONIKA BRONKOWSKA, MARCIN GOŁECKI, JUSTYNA SŁOMIAN, JOLANTA MIKOŁAJCZAK, MONIKA KOSACKA, IRENA PORĘBSKA, RENATA JANKOWSKA, JADWIGA BIERNAT, PAWEŁ PIESIAK. Rocz.PZH 2010 T.61 nr 3 s.317-322, ryc. tab. bibliogr. 11 poz. streszcz. summ.
 • Ekspresja cyklin A, B1, D1 i E w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuca – stadia IIIB-IV (doniesienie wstępne)(The cyclin A, B1, D1 and E expression in advanced non-small cell lung cancer – stages IIIB-IV (preliminary report)). [AUT.] MONIKA KOSACKA, PAWEŁ PIESIAK, IRENA PORĘBSKA, ANNA KORZENIEWSKA, RENATA JANKOWSKA. Pol.Merkur.Lek. 2011 T.30 nr 178 s.253-258, ryc. tab. bibliogr. 30 poz. streszcz. summ.
 • Ocena przydatności badania podmiotowego w różnicowaniu przyczyn przewlekłego kaszlu(Symptom questionnaire in differential diagnosis of chronic cough). [AUT.] PAWEŁ PIESIAK, DOROTA WAŚKO-CZOPNIK, MONIKA KOSACKA, RENATA JANKOWSKA. Współcz.Alergol.Info 2011 T.6 nr 1 s.3-7, tab. bibliogr. 14 poz. streszcz. summ.
 • Stężenie metaloproteinazy-9 oraz tkankowego inhibitora metaloproteinaz-1 w surowicy chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc(Concentrations of matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinases-1 in serum of patients with chronic obstructive pulmonary disease). [AUT.] PAWEŁ PIESIAK, ANNA BRZECKA, MONIKA KOSACKA, EWA PASSOWICZ-MUSZYŃSKA, TOMASZ DYŁA, RENATA JANKOWSKA. Pol.Merkur.Lek. 2011 T.31 nr 185 s.270-273, ryc. tab. bibliogr. 30 poz. streszcz. summ.
 • Ustąpienie przewlekłego nocnego kaszlu po zastosowaniu leczenia ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP) u chorego z astmą i zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego(Suppression of chronic nocturnal cough during continuous positive airway pressure (CPAP) treatment in a patient with asthma and obstructive sleep apnea syndrome). [AUT.] ANNA BRZECKA, MAGDALENA PAWELEC-WINIARZ, PAWEŁ PIESIAK, ELŻBIETA NOWAK, RENATA JANKOWSKA. Pneumonol.Alergol.Pol. 2011 T.79 nr 2 s.121-126, bibliogr. 27 poz. streszcz. summ.
 • Differences between overlap syndrome and severe sleep apnea syndrome in BIA/BIVA, adiponectin serum levels and in pro-atherogenic indices. [AUT.] MONIKA KOSACKA, PAWEŁ PIESIAK, RENATA JANKOWSKA. Paripex-Indian J.Res. 2014 Vol.3 no.4 s.175-179, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. summ. DOI: 10.15373/2249555X
 • POChP a choroby układu sercowo-naczyniowego. [AUT.] EWA PASSOWICZ-MUSZYŃSKA, ANNA GOSTKOWSKA-MALEC, RENATA JANKOWSKA, PAWEŁ PIESIAK. Bez recepty 2014 nr 11(176) s.34-36.
 • 63-letnia kobieta z przewlekłą niewydolnością oddechową i wzmożoną sennością dzienną. [AUT.] ANNA BRZECKA, PAWEŁ PIESIAK. Med.Prakt. 2016 nr 2(300) s.90, 92-98, ryc. tab. bibliogr. 6 poz.
 • Analiza parasomnii u chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego. [AUT.] ANNA BRZECKA, PAWEŁ PIESIAK. W: Aktualia '2000 w fizjopatologii i klinice oddychania Warszawa 2000, Lotos, s.103-109.

PulmoMedica​

Gabinet Pulmonologiczny we Wrocławiu
dr n. med. Paweł Piesiak
Adres
ul. Gliniana 32-34
Gabinet 1A
50-525 Wrocław
Godziny otwarcia

czwartek 16:00-19:00

Kontakt
kontakt@pulmomedica.pl